Savelend

Animation

Savelend sysslar med p2p-utlåning, något som låter betydligt mer komplicerat än vad det faktiskt är. För att lättare visa upp för deras kunder hur tjänsten faktiskt fungerar tog vi fram ett par animerade filmer som snabbt och enkelt visar hur allt går till.

BESÖK WEBBSIDAN
Savelend

“Den vänliga tjänsten för att förbättra din ekonomiska situation, både för dig med tillfälligt behov av pengar och för dig med överskott”

Fler saker ur vår portfolio