Din partner för smarta telefonväxlar!

På Webbyrån WEBBAB förstår vi vikten av en pålitlig och effektiv kommunikation för ditt företag. Därför erbjuder vi skräddarsydda telefonväxel-lösningar som möter just dina behov.

En telefonväxel är en kraftfull resurs för företag att förbättra sin kontakt med kunder. Genom att erbjuda snabb och personlig service, tillgång till kundinformation och flerspråkig support, möjliggör telefonväxeln en smidig och effektiv kommunikation som stärker relationen med kunder och ökar deras nöjdhet och lojalitet. Telefonväxeln är mer än bara ett verktyg; den är en strategisk tillgång för att bygga starka och positiva kundrelationer.

 

Upptäck friheten och flexibiliteten med vår operatörsoberoende telefonväxel – en lösning som är skräddarsydd för att underlätta kommunikationen för ditt företag. Med vår innovativa app kan dina anställda enkelt integrera företagets telefonväxel direkt på sina privata mobiler, och detta helt utan att påverka deras personliga användning.

 

Företagets växel i din mobil:
Vår telefonväxel är utformad med användarvänlighet och mångsidighet i åtanke. Genom att installera vår app på dina anställdas privata mobiler blir företagets telefonväxel bokstavligen tillgänglig i deras hand. Detta innebär att de kan hantera företagsrelaterade samtal, oavsett var de befinner sig, samtidigt som de har full kontroll över sina privata telefoner.

Ring ut från företagets nummer:
Med appen kan dina anställda enkelt ringa ut från företagets officiella telefonnummer, oavsett om de är på kontoret, hemma eller på resande fot. Det ger ett professionellt intryck för ditt företag och säkerställer att dina kunder och affärspartners alltid kan nå rätt person.

Ta emot växelsamtal:
Inga fler missade växelsamtal när dina anställda inte är på kontoret. Med vår app kan de ta emot inkommande växelsamtal precis som om de satt vid sina skrivbord. Det innebär att ingen viktig kundförfrågan kommer att förbises, oavsett var de är.

Sekretess och kontroll:
Vi förstår vikten av att upprätthålla den personliga integriteten hos dina anställda. Vår app för telefonväxeln påverkar inte deras privata mobilanvändning eller personlig information. De kan enkelt växla mellan företagssamtal och privata samtal med fullständig kontroll och sekretess.

Anpassad för ditt företag:
Vår operatörsoberoende telefonväxel och app är flexibel och skalbar för att passa ditt företags unika behov. Oavsett om du har ett stort företag eller är en mindre organisation, kan vi anpassa lösningen efter dina krav för att säkerställa smidig och effektiv kommunikation.

Upptäck friheten att ha företagets telefonväxel i din mobil, utan att kompromissa med era anställdas privata mobilanvändning. Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur vår lösning kan förbättra kommunikationen och effektiviteten för ditt företag.

 


 

Här är en mer detaljerad beskrivning:

 1. Inkommande samtal: När någon ringer till organisationens telefonväxel, dirigeras samtalet till rätt användare eller avdelning baserat på fördefinierade regler. Detta kan inkludera att koppla till en receptionist, använda en interaktiv röstrespons (IVR) eller en automatiserad svarsgrupp.
 2. IVR (Interaktiv röstrespons): IVR-systemet möjliggör interaktion mellan anroparen och telefonväxeln genom röstkommandon eller knappval på telefonen. Användare kan navigera i menyer, få information och utföra handlingar som att välja en avdelning eller ange ett kontonummer.
 3. Svarsgrupper: Telefonväxeln kan definiera svarsgrupper som består av användare med samma funktion eller i samma avdelning. Inkommande samtal kan dirigeras till dessa grupper för att förbättra samarbete och samtalshantering.
 4. Direktnummer: Användare tilldelas vanligtvis sina egna direktnummer, vilket gör det möjligt för andra att ringa dem direkt utan att gå genom en receptionist eller en allmän linje.
 5. Röstbrevlåda: Röstbrevlådan erbjuder en plats för användare att ta emot meddelanden när de är upptagna eller inte kan svara på samtal. Användarna kan hämta sina meddelanden via telefonen eller e-post.
 6. Utgående samtal: Användare kan ringa ut från telefonväxeln med hjälp av sina tilldelade linjer. De kan ringa till andra interna användare eller externt till telefonnummer utanför organisationen.

 

Telefonväxlar används i en mängd olika miljöer, från små företag till stora företag, samt inom offentliga sektorn och utbildningsinstitutioner. De erbjuder en centraliserad plattform för all kommunikation och är kritiska för företag som hanterar ett högt volym av inkommande och utgående samtal.

Sammanfattningsvis är telefonväxeln en kritisk komponent i en organisations kommunikationsinfrastruktur, som erbjuder en mängd funktioner för att effektivisera och förbättra samtalshantering och intern kommunikation.

– Anpassningsbarhet: Våra system är flexibla och anpassningsbara för att matcha dina unika företagskrav.
– Skalbarhet: Oavsett om ditt företag växer snabbt eller har stabila behov, skalar våra telefonväxlar enkelt upp eller ner.
– Teknisk support: Vi erbjuder 24/7 teknisk support för att säkerställa att din kommunikation alltid är i toppskick.

 


 

Vad är unikt med en telefonväxel från oss?

Vi erbjuder en telefonväxel 100% anpassad efter ert företagets faktiska behov, koppling till affärssystem, mm.. vi kan bygga ett telefonsystem som är byggt efter er, för er som inte vill anpassa er efter en mall av vad ett företag brukar ha för behov.
En specialbyggd telefonväxel som är anpassad för en kunds unika behov innebär en hög grad av skräddarsydd funktionalitet, designad för att möta specifika krav och arbetsflöden inom en organisation. En sådan telefonväxel kan inkludera både standardfunktioner och unika lösningar som är skräddarsydda för kundens specifika miljö.

 • Integrering med företagsspecifika system: Fullständig integration med företagets CRM-system, helpdeskmjukvara eller andra interna system för en sömlös arbetsprocess.
 • Anpassningsbart användargränssnitt: Ett gränssnitt designat för att vara intuitivt och användarvänligt, med anpassade funktioner och layouter för olika användargrupper inom företaget.
 • Kundinformations-synkronisering: Automatisk synkronisering av kundinformation mellan telefonväxeln och CRM-systemet vid inkommande och utgående samtal.
 • Försäljnings- och support-integrering: Möjlighet för säljare och supportpersonal att initiera samtal och logga samtal direkt från CRM-systemet.
 • Automatiserade arbetsflöden: Utlösa arbetsflöden i affärssystemen baserat på specifika samtalshändelser eller kundåtgärder.

 

Flexibilitet och skalbarhet:

 • Automatiserad kundinformation: När någon ringer till ert företag kan API:et omedelbart identifiera vem som ringer genom att kommunicera med ert kundhanteringssystem. Det är som om telefonväxeln automatiskt vet vem kunden är och kan ge den informationen till den som svarar.
 • Effektiv meddelandehantering: Om en kund lämnar ett röstmeddelande, kan API:et se till att detta meddelande inte bara sparas i telefonväxeln, utan också skickas som en text till den ansvariga personens e-post. Detta sparar tid och säkerställer att ni inte missar viktiga meddelanden.
 • Anpassningsbar kommunikation: Om ni någonsin behöver ändra hur ni hanterar samtal eller interagerar med kunder, kan API:et anpassa sig till dessa nya processer. Det ger er flexibilitet att förbättra och anpassa era tjänster utan större tekniska omställningar.
 • Modulär arkitektur: Möjlighet att lägga till eller modifiera integrationer och funktioner efter behov, vilket ger flexibilitet för framtida expansioner eller förändringar i affärsprocesserna.
 • API, webhooks, dashboards, mm: Vi erbjuder en telefonväxel-lösning utan begränsningar. Om inte funktionen finns, då bygger vi den åt er!

 

Fördelar för ert företag:

 • Förbättrad kundservice: Snabbare och mer personlig service till era kunder.
 • Ökad effektivitet: Mindre manuellt arbete och färre misstag i kommunikationen.
 • Bättre överblick: Samlad och synkroniserad information från olika system.

 

Genom att använda ett API blir telefonväxeln en integrerad del av ert affärssystem, vilket gör det möjligt för er att arbeta smartare, inte hårdare. Det är ett kraftfullt verktyg som hjälper er att förbättra kommunikationen inom företaget och med era kunder.

Ta steget och förbättra din kommunikation med vår telefonväxel idag!

 

Vår telefonväxel är en tjänst som erbjuder en helhetslösning för telefonbehovet för ert företag. Testa oss idag kostnadsfritt i 30 dagar.

 

PS. Visste du att vi har en AI-funktionalitet som kan transkribera telefonsamtalen till text, och därefter låta ChatGPT skriva en kort sammanfattning vad ni pratade om i telefonsamtalet?

 


Varför ska er telefonväxel ha funktionen API, och vad betyder det egentligen?

API-integration: Telefonväxeln kan ha API (Application Programming Interface)-stöd för att integreras med andra affärssystem och applikationer. Detta möjliggör anpassad integration och automatiserade processer.

API för telefonväxeln är ett programmerbart gränssnitt som möjliggör kommunikation och datautbyte mellan telefonväxelsystem och andra program och system. Det ger företag och organisationer möjlighet att anpassa och integrera sin telefonväxel med andra affärssystem och appar för att förbättra effektivitet, automatisera processer och förbättra kundupplevelsen.

Genom att använda API kan företag skapa anpassade lösningar som optimerar samtalshantering, CRM-integration, automatiserad rapportering och mycket mer, vilket ger fördelar i kommunikation och verksamhetseffektivitet.

 

API-integrationer för en telefonväxel kan variera beroende på företagets specifika behov och vilka andra system och appar som används. Här är några exempel på API-integrationer för en telefonväxel:

 1. CRM-integration: Genom att integrera telefonväxeln med ett Customer Relationship Management (CRM)-system kan användare få tillgång till kundinformation i realtid när ett samtal kommer in. Detta möjliggör en mer personlig och relevant interaktion med kunderna och gör det möjligt att spara samtalsloggar och inspelade samtal direkt i CRM-systemet.
 2. Helpdesk/intern chatt: Integrering med ett helpdesk- eller internt chattsystem möjliggör smidig överföring av kundförfrågningar från telefonväxeln till supportteamet. Detta gör det möjligt för användare att enkelt öppna supportärenden och följa upp på dem.
 3. E-postintegration: Genom att integrera telefonväxeln med företagets e-postsystem kan användare enkelt registrera e-postmeddelanden och koppla dem till relevanta kund- eller ärendeposter.
 4. Kalenderintegration: För företag som använder kalenderapplikationer som Microsoft Outlook eller Google Calendar kan telefonväxeln integreras för att synkronisera användarnas kalendrar och visa deras tillgänglighet för mötesplanering.
 5. Fakturering och rapportering: Integration med fakturerings- och rapporteringssystem gör det möjligt för företag att automatiskt spåra och fakturera tid som spenderas på telefonsamtal med kunder. Detta är särskilt användbart för professionella tjänsteleverantörer.
 6. Företagsdatabaser: Om företaget hanterar omfattande kund- eller produktinformation i interna databaser kan telefonväxeln integreras för att snabbt hämta och dela relevant data under samtal med kunder.
 7. E-handelsplattformar: E-handelsföretag kan integrera sin telefonväxel med sina e-handelsplattformar för att få tillgång till orderhistorik, lagerstatus och leveransinformation under kundsamtal.
 8. Säkerhets- och autentiseringsintegration: För företag med höga säkerhetskrav kan integration med autentiserings- och säkerhetssystem användas för att verifiera användares identitet under samtal med känslig information.
 9. Sociala medier: Integration med sociala medieplattformar kan användas för att spåra och hantera kundinteraktioner och meddelanden från olika sociala mediekanaler.
 10. Röst- och textanalys: Integration med röst- och textanalysverktyg kan användas för att analysera samtal och meddelanden för att extrahera insikter och övervaka kvaliteten på kundinteraktioner.

 

Dessa är bara några exempel på API-integrationer för telefonväxeln, och möjligheterna är praktiskt taget oändliga beroende på företagets behov och mål. Integrationer hjälper till att optimera arbetsflöden, öka effektiviteten och förbättra kundtjänsten genom att göra relevant information tillgänglig när det behövs.

 

Behöver du hjälp med en hemsida till ditt företag så hjälper vi på Webbyrån WEBBAB med en proffsig webbsida till ett bra pris! Välkommen som kund hos oss!

026-61 40 00
 

 

Vanligaste funktionerna i våra telefonväxlar:

 • Automatisk svarsgrupp: Routar samtal till rätt avdelning eller användare baserat på fördefinierade regler eller användarval.
 • Interaktiv röstrespons (IVR): Tillåter anroparen att använda tangentbordet eller röstkommandon för att navigera genom menyer och komma till rätt destination.
 • Samtalsköhantering: Håller samtal i vänteläge när alla linjer är upptagna och släpper dem i ordning när en linje blir tillgänglig.
 • Konferenssamtal: Möjliggör flerpartssamtal med flera deltagare för samarbete och möten.
 • Röstbrevlåda: Användare kan ta emot och hantera röstmeddelanden, och det finns möjlighet att skicka meddelanden till e-post.
 • Anropsloggning och rapporter: Spårar och rapporterar på inkommande och utgående samtal, inklusive varaktighet och anropstyper.
 • Anpassade ringgrupper: Skapar grupper av användare som kan svara på samtal från en gemensam linje.
 • Direktnummer: Tilldelar användare egna direktnummer för att öka tillgängligheten.
 • Mobilintegration: Tillåter anslutning av mobila enheter till telefonväxeln för sömlös kommunikation även utanför kontoret.
 • Konferensbryggor: Skapar virtuella konferensrum för externa deltagare att ansluta till.
 • Fjärrinloggning: Möjliggör åtkomst till telefonväxeln och samtal även när användaren inte är på kontoret.
 • VoIP-stöd: Använder Voice over IP-teknik för att överföra röstsamtal via internet, vilket kan minska kostnaderna för samtal.
 • Mobilappar: Tillåter användare att använda sina smartphones som förlängningar av telefonväxeln.
 • Talsyntes och taligenkänning: Konverterar text till tal och möjliggör röstkommandon för att ringa upp kontakter eller navigera i IVR-menyer.
 • Integration med CRM-system: Kopplar telefonväxeln till företagets CRM-system för att ge användare information om kunder vid inkommande samtal.
 • Anpassade meddelanden och musik i väntan: Använder anpassad röst- eller musikinspelning för att informera och underhålla samtal i vänteläge.
 • Databasintegrering: Integration med företagets CRM-system eller kontaktlista för att identifiera inkommande samtal och automatiskt koppla dem till rätt kontaktperson eller kundprofil.
 • Webbchatt-integration: Integrerar telefonväxeln med företagets webbchatt-funktion för att möjliggöra samarbete mellan telefon- och chatt.
 • Avancerad Call Routing: Använder regler som kundhistorik, samtalstyp eller annan information för att styra samtal till rätt destination.